Tv ALFA
Tv Alfa Vo Zivo

Alfa tv vo zivo, tv alfa vo zivo, zulu.mk alfa.

Alfa TV vo Zivo e privatna nacionalna televiziska stanica, koja započna da emituva vo Makedonija na treti juni 2008 godina vo Skopje, moze da se gleda vo zivo i preku satelit vo cela Evropa, Severna Afrika i delovi na Azija. Od Juni 2013 Alfa stana nacionalen televiziski kanal. Programata može da se sledi i preku makedonskite internet televizii xsx.atwebpages.com, kako i na oficijalniot veb portal na Televizija Alfa.

Tv Alfa vo Zivo e od konvencionalen karakter, što znači deka nudi informativni sodržini, kulturno-zabavna programa, koja ja opfaḱa filmskata i dokumentarnata produkcija i sportska programa. Soodvetno na toa i organizaciski redakciite se podeleni na informativna, kontaktno-zabavna i sportska redakcija, kade što rabotat preku 50 novinari i urednici, a vo celata televizija se vraboteni vkupno 200 luǵe.

Televizijata e opremena so najsovremena televiziska tehnika i e edna od najdobro opremenite televizii vo regionot. Produkciskata oprema vo Tv Alfa e celosno digitalizirana. Bazirana e na sistem koj raboti vo XDcam format i na BlueRay diskovi. Televizijata ima dve studija. Prvoto na površina od okolu 220 kvadratni metri e nameneto za produkcija i ima sedum kameri plus kran kamera, a vtoroto studio na površina od okolu 72 kvadratni metri e nameneto za vesti i e opremeno so tri kameri. Vo tehničkiot oddel na Alfa televizija rabotat 11 montažeri, 12 snimateli, 6 režiseri, 6 realizatori, 8 video mikseri i 8 ton majstori.