Euronews Srbija

zulradio

Euronews Srbija TV uživo

Euronews Srbija je brendirana afilijacija Euronews-a, koja emituje lokalne, regionalne, nacionalne i međunarodne vesti na TV i digitalnim platformama, u produkciji sopstvenog tima novinara i dopisnika. Deo je šire Euronews mreže, koja emituje globalne vesti na više jezika, iz evropske perspektive, za više od 400 miliona domova u 160 zemalja.

Euronews Srbija je informativni kanal koji je posvećen objektivnom, nepristrasnom i preciznom novinarstvu, koje Euronews porodica i njeni mediji promovišu svuda gde su prisutni.

Euronews je vodeći međunarodni informativni kanal i jedan od najpoznatijih i najkredibilnijih informativnih brendova koji funkcioniše širom Evrope. Širom sveta, emituje se u 160 zemalja i distribuira u skoro 400 miliona domova - uključujući 73 odsto domaćinstava u Evropskoj uniji i Velikoj Britaniji. Svakog meseca, Euronews gleda više od 140 miliona ljudi, kako na televiziji, tako i na digitalnim platformama, prema podacima Globalnog veb indeksa za 2020. godinu.

| Euronews Srbija TV uživo |