KANAL 8

Kanal 8 Kocani Vo Zivo

Televiziskiot kanal 8 e privatna televiziska stanica, a dozvolata za vršenje radiodifuzna dejnost e dobiena od Sovetot za radiodifuzija na Republika Makedonija na 26.11.2008 godina. Oficijalno započna so rabota na 18 fevruari 2009 godina, vo oblasta na Kočanskiot region. Televiziskata programa e na makedonski jazik, so pretežno zabaven opšt format. So procesot na digitalizacija na televiziskite stanici vo Makedonija, što se sluči na 1 juni 2013 godina, Kanal 8 prestana da emitira analogen signal. Od toj datum, programata može da se sledi samo preku kabelskite operatori „Telekabel“ i „Vip.mk“ i IPTV platformata MaksTV na T-dom na teritorijata na opštinite: Kočani, Zrnovci i Češinovo - Obleševo, kako i preku kabelskiot operator „Vin- satelitski kabel “i IPTV platformata MaxTV na T-dom na teritorijata na opština Vinica. Isto taka, korisnicite na Internet možat da ja sledat programata na našiot veb-portal na link vo živo. Veruvame deka naša primarna zadača e navremeno i vistinito izvestuvanje na gledačite, pred se so vesti od Kočani i Kočansko, no i od poširokiot istočen region. Našata cel e objektivna i nepristrasna programa i marketing poddrška za site delovni subjekti. Zatoa prodolžuvame da rabotime na sebe, insistirajḱi na toa, da se nadgradime tehnički, vo odnos na personalot, organizacijata i da se dvižime na vreme. Za da ja postignete ovaa programa za orientacija, vašata pomoš ḱe bide dragocena za nas. Spravete se so predlozi, kritiki, predlozi i prašanja.