VIS

Kanal Vis Strumica

TV Kanal VIS kao najstarija privatna televizijska kuća u Republici Makedoniji i veoma ugledna na lokalnom, regionalnom i državnom nivou, emituje program za 120.000 potencijalnih gledalaca na teritoriji opština Strumica, Bosilovo, Vasilevo, Novo Selo, Radoviš. Signal se emituje slobodno zemaljski, a digitalno-optički ne prenose kablovski operateri Telekabel, Kabelnet i MAKS TV.