TV ORBIS

zulradio.com
zulradio.com
zulradio.com
zulradio.com
zulradio.com
zulradio.com
zulradio.com

ORBIS Televizija vo Zivo - IPTV mreža - Bitola

TV Orbis - privatna lokalna televiziska stanica, koja započna so emituvanje na makedonski jazik na 25 dekemvri 1990 godina vo Bitola. Orbis e medium so pretežno zabaven opšt format. Isto taka, se emituva Informativnata programa, koja emituva vesti vo 16:30 časot i centralnite vesti vo 18:30 i 21:30 časot. Programata može da ja sledat žitelite na Bitola, Novaci, Mogila, Demir Hisar, Resen, a može da se sledat i preku veb-portal na Televizijata Orbis.