TSD

Televizija srpske dijaspore Uživo - TSD Uzivo

Ideja za pokretanje televizijskog kanala potekla je od gospodina Dalibora Višića koji je, baveći se biznisom i živeći u Njemačkoj, uočio veliki problem u informisanosti i komunikaciji unutar srpske zajednice kao i ostalih naroda sa prostora Zapadnog Balkana, koji žive i rade u Njemačkoj. Iseljenici prate programe nacionalnih televizija iz ex Yu regiona koje su sve samo ne nezavisni mediji i koji djeluju pod velikim uticajem vlasti, a uglavnom se bave sopstvenom promocijom ili unižavanjem neistomišljenika sa vrlo malim udjelom kulturnog i obrazovnog programa. Informacije koje dolaze iz EU i svijeta se prenose i tumače uglavnom u dnevno – političke svrhe i kako kome odgovara. U narodu je na taj način probuđen evroskepticizam, osjećaj da je EU protiv njih i da ih smatra i tretira kao građane drugog reda.

Tako je nastala ideja da se osnuje jedna prava nezavisna srpska televizija u Njemačkoj koja će se obraćati direktno dijaspori i koja će se baviti problemima i potrebama naših ljudi u dijaspori, pomagati u snalaženju i integraciji, informisati ih o bitnim stvarima , a tiču se njih samih. Zadatak ove televezije je i da sa jednog apsolutno neutralnog stanovišta informiše dijasporu o dešavanjima u EU, svijetu i zemljama Zapadnog Balkana. Televizija je jedno vezivno tkivo za sve Srbe i ostale narode ex YU, koja bi međusobnu komunikaciju i saradnju podigla na jedan viši nivo.

Televizija se bavi promocijom srpske kulture, tradicije, privrednih i turističkih potencijala Srbije i ostalih zemalja ex YU, približavajući ih na taj način svijetu, a u isto vrijeme i novim naraštajima naših iseljenika koji su rođeni u Njemačkoj i drugdje van matice. Dalibor Višić je organizovao i sproveo mnoge humanitarne akcije koje su za cilj imale pomoć ljudima širom EX YU, a pokretanje ovog tv kanala bi svakako bio iskorak dalje.

| TSD Uživo |