BHRT uživo - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine

.

BHRT – Javni radiotelevizijski servis Bosne i Hercegovine

BHRT – Radiotelevizija Bosne i Hercegovine je nezavisni javni emiter na nivou države Bosne i Hercegovine, koji proizvodi i emitira domaći i međunarodni radijski i televizijski program, kao i multimediju za javnost u demokratskoj, multinacionalnoj, multikulturalnoj i pluralističkoj državi Bosni i Hercegovini. BHRT je javni servis Bosne i Hercegovine i aktivni član EBU-a (Evropske radiodifuzne unije) iz Bosne i Hercegovine. BHRT emitira svoje programe u okviru televizijskog kanala (BHT1) i javnog radio servisa (BH radio 1). Programske sadržaje emitira i na službenoj web stranici www.bhrt.ba. BHRT kao javni servis BiH, emitira svoje programe 24h dnevno i zemaljskim signalom pokriva više od 90% teritorije Bosne i Hercegovine. Uz dva entitetska javna emitera, koji djeluju na vlastitim kanalima i frekvencijama (Radiotelevizija Federacije Bosne i Hercegovine i Radiotelevizija Republike Srpske), BHRT čini Javni RTV sistem u Bosni i Hercegovini.

BHRT - misija i programska načela

Uvažavajući činjenicu da građani plaćaju pretplatu, iz koje se finansira funkcioniranje javnog RTV servisa u Bosni i Hercegovini, za svoj rad i ukupno medijsko djelovanje javni servis BiH odgovara javnosti. Zadatak javnog servisa BiH jeste informirati građane, ali i omogućavati javne debate u kojima se profiliraju ciljevi i interesi demokratske javnosti. BHRT svojim programima izvršava i obavezu promocije historijske i sadašnje nacionalne, kulturološke i religijske, privredne, regionalne i druge pozitivno vrednovane osobenosti Bosne i Hercegovine. Načela javnog emitera zasnovana su na općim profesionalnim standardima, propisima i pravilima Regulatorne agencije za komunikacije (RAK), te na Zakonu o osnovama Javnog radiotelevizijskog sistema u BiH i Zakonu o javnom RTV servisu BiH. BHRT u svojim programima teži osigurati raznovrsne i izbalansirane radijske i televizijske programe, što važi i za sadržaje koji se plasiraju putem interneta, teleteksta i drugih savremenih komunikacijskih modela. U obavljanju svoje medijske misije, BHRT kontinuirano radi da u svojim programima zadovolji visoke etičke standarde i standarde kvaliteta medijskih žanrova u kojima se iskazuju. BHRT programi uvažavaju dostojanstvo osoba i grupa, kao i posebnosti po kojima se međusobno razlikuju. Programi javnog servisa BiH promoviraju ljudska prava i demokratske slobode, društvenu pravdu, toleranciju i razumijevanje među pripadnicima zajednice. U programima BHRT-a zastupljeni su informativni, obrazovni, dokumentarni, kulturni, religijski, zabavni, sportski, dječiji sadržaji i specijalni projekti. Cilj Javnog servisa BiH samostalno ili njihove zajedničke produkcijske strukture je biti kreativni štab svih oblika produkcije najvišeg kvaliteta, te poticati razvoj domaćeg stvaralaštva i domaće produkcije.

Radiotelevision of Bosnia and Herzegovina

BHRT (Radio-televizija Bosne i Hercegovine / Радио-телевизија Босне и Херцеговине / Radiotelevision of Bosnia and Herzegovina) is a state-level public broadcaster and active member of the EBU - European Broadcasting Union from Bosnia and Herzegovina. The history of electronic media in BiH goes back to April 10, 1945 when Radio Sarajevo aired its first program to the liberated country. The first TV show was broadcast in 1961 from the studio of TV Sarajevo. In that period RTSA was a full member of the JRT (Yugoslav Radio Television) system in the SFRJ. In October 1991 RTV Sarajevo was restructured into RTV BiH, as a public enterprise. Following the breakup of Yugoslavia, RTV BiH seizes to be member of the JRT system and on January 1, 1993 it was admitted as an independent active member of the EBU. Currently BHRT operates a public television channel (BHT 1) and a public radio service (BH Radio 1). It also has an online presence on the official website www.bhrt.ba. Together with the two regional broadcasting members, the Radio-Television of the Federation of Bosnia and Herzegovina and the Radio-Television of Republic of Srpska which operate on own channels and frequencies, BHRT forms the public broadcasting system of Bosnia and Herzegovina. As a public TV channel BHT 1 broadcasts 24 hours daily across the country (covering more than 97% of the territory of Bosnia and Herzegovina) by terrestrial signal.