MRT Sobraniski vo zivo - Sobranski Kanal

p>

MRT sat (MRT Sat, raniji naziv: MKTV sat, MKTV Sat) tj. Satelitski program Makedonske televizije) — satelitski kanal Makedonske radio-televizije. Emitovan je 30. aprila 2000. godine, tačno na Uskrs.

Makedonska radio-televizija (MRT) — nacionalna televizija Republike Makedonije, koju je u sadašnjem obliku osnovala Skupština Republike Makedonije 1993. godine, kao nastavak nekadašnje Radio-televizije Skoplje (RTS).

Radio Skoplje, koji se bavi programiranjem, 1960-1962. godine formira tim i šalje svoje radnike na obuku u radio-televizijske centre u Beogradu i Zagrebu i intenzivno se priprema za osvajanje tog segmenta emitovanja.

8. aprila 1964. godine završena je i montaža TV predajnika 5/1 KV na objektu Crn Vrv. Sa jakim antenskim sistemom (4k4 antenski paneli), koji ima pojačanje od 10 decibela, što znači da zrači 50 KV u svim pravcima, biće dominantan u to vreme na ovim našim prostorima. Povodom njegovog zvaničnog puštanja u rad 5. juna 1964. godine, u samom objektu je održana svečanost i prvi direktan televizijski prenos tipa SR Makedonije. Radnici televizije ostvaruju još jednu pobedu, ali je Televizija i dalje na pragu svog početka. Tokom leta 1964. godine vršeni su direktni prenosi sportskih, folklornih i zabavno-muzičkih predstava sa „Mitinga solidarnosti“.

Rođendan skopskog televizijskog studija smatra se 14. decembar 1964. godine. Iz improvizovanog studija (limenog hangara) na kraju su dva stola za zvučnike i spikera, sa jednom kamerom (i još jednom rezervnom) iz poklonjenog engleskog reporterskog kola, sa mobilnom vezom od auta do predajnika Crn Vrv. , u "uživo" redovno počinje da emituje sopstveni program iz sopstvenog studija. U 18.15 20-minutne TV novine, zatim crtani i dečja emisija, obrazovna emisija, strani jezici, emisija kulture, EPP... Tako pet dana u nedelji. Za predviđene termine kreiran je dovoljan broj emisija i reportaža, a „uživo“ se emituju dečije lutkarske i edukativne emisije. Tako do 20 časova, a zatim uključivanje u zajednički program Jugoslovenske radio-televizije.