TV Slovenija 2 v živo - RTV 365

TV SLO 2 ili TV Slovenija 2 je drugi televizijski kanal RTV Slovenije. Kanal emituje više specijalizovanih emisija namenjenih užoj publici, sitkome i širok spektar sportskih prenosa uživo.

Radiotelevizija Slovenija (skraćeno RTV Slovenija) je javna i neprofitna slovenačka radio-televizijska institucija, sa sedištem u Ljubljani. Datum osnivanja je 1. septembar 1928. godine kada je osnovan Slovenski radio (tada Radio Ljubljana).

1. aprila 1948. osnovana je TV laboratorija u Ljubljani, a 28. novembra 1958. počela je sa radom redovna stanica koja je bila zajednička za celu Jugoslaviju. Godine 1960. odradili su prvi evrovizijski prenos ski skokova iz Planice. 15. aprila 1968. prvi put su emitovali informativni program Dnevnik na slovenačkom jeziku.

TV Koper/Capodistria je 1971. godine počela da emituje program na slovenačkom i italijanskom jeziku. To je prva dvojezična televizija u Sloveniji. Godine 1984. uveden je teletekst kao stalni TV servis, a 1989. Radio Ljubljana je počeo da emituje RDS signal.