Libertas TV

Libertas TV je lokalna komercijalna televizija koja svoj program emituje u digitalnoj regiji D9 u Dubrovniku. Emitovanje u DVB-T mreži počinje 12. maja 2018. godine. To je prva televizija na području Dubrovačko-neretvanske županije. Televizija Libertas počela je sa radom u junu 2016. godine u okviru Dubrovačkog medija centra – DMC, u čijem sastavu su i portal Libero i besplatni nedeljnik Glas Grada. Televizija Libertas je do početka emitovanja 12. maja 2017. godine razvila kompletnu tehničku, organizacionu i programsku infrastrukturu koja je neophodna za potrebe kvalitetne televizije. Libertas Televizija, koja je dobila koncesiju od Agencije za elektronske medije na 10 godina, postala je županijska televizija na području navedene županije.