Z1 Televizija Uživo

Priča o televiziji Z1 počinje 13. septembra 2003. godine, kada joj Savet za elektronske medije daje koncesiju. Z1 televizija stalno izveštava o gradskim dešavanjima. Z1 televizija je nepristrasna, način na koji izveštavamo, koji proizilazi iz programskih smernica, sprečava svaki oblik neprofesionalizma koji se najčešće ispoljava kao pristrasnost ili jednostranost. Z1 televizija je objektivna u smislu višestrukog prikaza svih događaja, sporova, ličnosti i grupa. Nezainteresovano pristupamo događajima. Z1 televizija je društvena u smislu posvećenosti društvenim grupama koje su s obzirom na brojnost nesrazmerno zastupljene u elektronskim medijima. Veliki dio programa Z1 TELEVIZIJE posvećen je penzionerima, osobama s invaliditetom i dodatnim potrebama, hrvatskim braniteljima i nezaposlenima. Z1 televizija je kulturna i na dva nivoa razumevanja. Na prvom nivou, to se ogleda u zastupljenosti sadržaja koji prate kulturna dešavanja na području Zagreba. Do drugog nivoa dolazi u odnosu prema učesnicima i korisnicima programa televizije Z1. Z1 televizija je zdrava jer promoviše pozitivne vrednosti borbe protiv svih zavisnosti, kao i promociju zdravstvene zaštite i svesti o prevenciji, kao i promociju sporta kao osnove zdravog života. Formati televizije Z1 namenjeni su najširem spektru publike, od mladih do penzionera, od apolitičnih do politički angažovanih, bez obzira na pol i obrazovanje. Mi smo televizija za celu porodicu. Z1 televizija je televizija s lokalnom koncesijom na području šire zagrebačke regije d44-46, sa radijusom vidljivosti izvan svih teritorijalnih ograničenja. S obzirom na emitovanje preko svih digitalnih platformi: Mak-TV, B-net, EVO-TV, AMIS i drugih, ali i zbog sopstvenog satelita, koji emituje program bez kodiranja, Z1 se ne može ubrojati u lokalne elektronske medije. Mnogo je naših gledatelja na cijelom području Republike Hrvatske, ali i Hrvata u inozemstvu kojima je Z1 omiljena medijska veza s domovinom u mnogim zemljama. Naši potencijalni gledaoci se procenjuju na oko 1.000.000 dnevno. Prema svim istraživanjima, mi smo neprikosnoveni lider među lokalnim televizijama.