TV Slovenija 3 v živo - RTV 365

TV SLO 3 ili TV Slovenija 3 je specijalizovana televizijska stanica i treći televizijski kanal RTV Slovenije, namenjen direktnim prenosima iz slovenačkog parlamenta i odbora. Kanal takođe emituje dokumentarne filmove, intervjue i vesti.

Radiotelevizija Slovenija (skraćeno RTV Slovenija) je jedina javna, neprofitna radiodifuzna organizacija u Sloveniji. Deluje kao javna ustanova od posebnog kulturnog i nacionalnog značaja, jer obavlja javnu službu u cilju obezbeđivanja kulturnih, društvenih i demokratskih potreba građana Republike Slovenije, Slovenaca širom sveta, pripadnika slovenačkih nacionalnih manjina u Italiji. , Austrije i Mađarske, kao i pripadnici italijanske i mađarske nacionalne zajednice koji žive na teritoriji Slovenije.