TV Maribor v živo - Rtv 365 v živo

TV Maribor je televizijska programska jedinica Regionalnog radiodifuznog centra RTV Slovenije Maribor. TV jedinica proizvodi sopstvene programske sadržaje, ali takođe funkcioniše i kao regionalni dopisnik Radio-televizije Slovenije (RTV Slovenija). Jedinica je osnovana 1968. godine i predstavlja regionalni TV kanal sa najvećim udelom gledanosti.

Emitovani program pokriva lokalne, regionalne i međunarodne vesti i vesti, pri čemu je [Tele M] centralni regionalni informativni program. Takođe proizvodi TV emisije za dva nacionalna TV kanala: TV Slovenija 1 i TV Slovenija 2. U fokusu kulturnog programa je grad Maribor sa okolinom. Nedeljna TV emisija Glasnik (Glasnik) prati najnovije vesti iz kulture i donosi izveštaje sa otvaranja izložbi, pozorišnih predstava, predavanja i javnih čitanja. Emisija Tragovi [Sledi] u produkciji TV Koper-Capodistria i RTV Slovenije pokriva amatersku i narodnu umjetnost iz svih krajeva Slovenije.

Regionalni radiodifuzni centar RTV Slovenije Maribor, sa oko 120 saradnika, priprema 2 lokalna radijska i 3 lokalna televizijska programa koji pokrivaju Štajerski i Pomurski region u ime nacionalnog javnog servisa RTV Slovenije. Centar takođe pokriva radio i televizijski program za mađarsku manjinu na tom području. Centar je osnovan 1945. godine kao radio jedinica kasnijeg Radio Slovenije. Filijala Lendava sa televizijskim i radijskim programom na mađarskom jeziku predstavlja kulturni i društveni most između ljudi sa obe strane granice između Slovenije i Mađarske.