Balkan Tv uživo

Tanjug (akronim naziva Telegrafska agencija nove Jugoslavije; ponekad stilizovano TANJUG) bilo je javno preduzeće sa sedištem u Beogradu, koje je zvanično prestalo da postoji u martu 2021. godine. Od tada je privatno preduzeće Tanjug Tačno steklo prava na korišćenje prava intelektualne svojine i žigova bivše agencije.

Tanjug je tokom Drugog svetskog rata bila partizanska novinska agencija. Posle rata, Tanjug je bio novinska agencija Demokratske Federativne Jugoslavije, Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Posle raspada SFRJ, od 1992. godine Tanjug je bio novinska agencija Savezne Republike Jugoslavije, od 2003. novinska agencija Državne zajednice Srbija i Crna Gora, a od 2006. godine nacionalna novinska agencija Republike Srbije.

31. oktobra 2015. godine prestao je da važi Zakon o javnom preduzeću Novinska agencija Tanjug, a Vlada Republike Srbije je 3. novembra 2015. godine[4] donela Odluku o pravnim posledicama prestanka rada Novinske agencije Tanjug, kojom se konstatuje prestanak rada agencije. Ipak ova odluka nije do kraja implementirana sve do 9. marta 2021. kada je konačno ugašena.