TELMA VO ZIVO - Македонска ТВ куќа

Telma je makedonska nacionalna TV stanica osnovana u septembru 1996. godine u Skoplju, kao jedna od privatnih televizijskih stanica u Makedoniji. Njegov osnivač i vlasnik je Makpetrol AD. - Skopje. Televizija Telma je jedna od pet televizija koje su 1998. godine na tenderu Vlade Republike Makedonije dobile koncesiju za sedmogodišnje emitovanje programa u gradu Skoplju. Telma TV zapošljava preko 150 zaposlenih i veliki broj spoljnih saradnika – televizijskih stvaralaca iz svih oblasti. Na raspolaganju su im dva studija (60 i 250 kvadratnih metara) i najsavremenija oprema za digitalnu televiziju. Direktor televizije je Atanas Kirovski.

Telma TV emituje program od 18 do 20 časova. Programsku šemu čine tri kompletne celine: informativni, zabavno-rekreativni i kulturno-umetnički i dokumentarni program. Njegova glavna karakteristika je informativni program. Telma Central Nevs se smatra jednim od najpouzdanijih u Makedoniji. Vesti se emituju svakog dana od 18:30 i 22:20. U okviru informativnog programa, jednom sedmično se priprema nedeljni intervju u okviru emisije Top Top, a pripremaju se i druge informativno-političke emisije magazinskog tipa: Vrijeme, Bilansi, Kartoteka, Svijet danas i drugi.